Zerdeçal türevlerinin, koronavirüs ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı

Zerdeçal bitkisinin çeşitli türevlerinin koronavirüse karşı ilaç yapımında kullanılabilmesi için, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kadir Demir ve Doç. Dr. Hakan Alıcı ile Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Tahtacı tarafından bilimsel çalışma gerçekleştirdi. İlaç olma potansiyelleri çok yüksek 22 yeni zerdeçal bileşiğinin, virüsün insan vücudunda çoğalmasının ve hücreye bağlanmasının önüne geçtiği, çok sayıda bilgisayarlı modelleme tekniği kullanılarak ispatlandı. Tasarlanan bileşiklerin, tedavide kullanılması durumunda vücutta viral çoğalmanın engellendiği, hastalığın daha hafif ve daha az semptomla atlatabileceği öngörüldü. Öte yandan araştırmacılar, tasarladıkları yeni zerdeçal bileşiklerinin laboravatuvar ortamında kolaylıkla ve hızlı şekilde üretilebileceğini ve insan sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmadığını da yaptıkları çalışmada ortaya koydu. Zerdeçal türevlerinin, koronavirüs ilacı yapımında kullanılabileceği ispatlandı #1 Prof. Dr. Demir, yaptığı açıklamada, koronavirüse sebep olan Sars Cov-2 virüsünün hem hücreye tutunmasını sağlayan “spike” olarak adlandırılan çubuksu protein hem de virüsün zarf yapısı içerisindeki birçok enzim üzerine mevcut ilaçlarla kıyaslamalı olarak tasarladıkları zerdeçal türevlerinin etkinliğini bilgisayarlı yöntemlerle test ettiklerini belirtti. Demir, tasarlamış oldukları moleküllerin virüsün enzim yapıları üzerine mevcut ilaçlardan çok daha etkin olabileceğini, özellikle zarf yapısının içerisinde bulunan ve virüsün çoğalmasında aktif rol oynayan enzimler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Doç. Dr. Hakan Alıcı da insanlığın karşılaştığı bu türden büyük ve küresel salgında bir ilacın keşfi için deneysel çalışmaların maliyetli ve zaman alıcı olduğunu, virüsle mücadelede hızlı ve etkili çözüm olabilmesi adına tüm dünyada bilgisayarlı modelleme yöntemlerinin öne çıktığını anlattı. Çalışmalarında Sars Cov-2 virüsüne karşı yüksek etki gösterebilecek ve güvenilir ilaç olma potansiyeline sahip zerdeçal türevli 22 ilaç aktif molekülü öngördüklerini aktaran Alıcı, şunları kaydetti: “Bu moleküllerin virüsün hedef enzimleriyle etkileşimlerini bilgisayarlı deneylerle gözlemledik ve viral enzimleri mevcut ilaçlardan daha etkin şekilde inhibe ettiğini ispatladık. Bir kimya laboratuvarında bile kolaylıkla ve hızlı şekilde üretilebilecek zerdeçal türevleri üzerine odaklandık. Önerilen moleküllerin insan sağlığına zarar vermeyecek güvenilir ilaç olma potansiyellerine sahip ilaçlar olabilme potansiyellerini de teorik yöntemlerle araştırdık.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.