Son Dakika: Erdoğan’dan genelge: Kamu yatırımları için kaynaklar verimli kullanılacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, vatandaşların refah ve memnunluğunu daha üst düzeylere çıkarma gayesi doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah seviyesini yükseltmek üzere 2019-2023 devrinde On Birinci Kalkınma Planı’nın uygulandığı hatırlatıldı.

Genelgede, bu periyotta temel gaye olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari süreçler açığını azaltmak, kamu mali istikrarlarını ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylelikle makroekonomik ve finansal istikrarı muhafazanın temel öncelikler olarak belirlendiği vurgulandı.

Bu maksat ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin sürat ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki devir için hedeflenen siyasetlere azami oranda katkı sağlayacak formda tahsisi ve verimli kullanımının temel unsur olacağına işaret edilen genelgede, şu tabirler kullanıldı:

“Kamu yatırım harcamalarından azami seviyede tasarruf edilirken, kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve toplumsal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu bölümü yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak formda tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel kesimin yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve ömür ortamını uygunlaştıran nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli toplumsal gereksinimleri giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet aktif, verimli ve vaktinde gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha aktif kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa vakitte ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesine azami itina gösterilecektir.”

2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, 2023-2025 periyodu Orta Vadeli Program’da yer alan hedefler, siyasetler, öncelikler ve mali çerçevenin temel alınacağı belirtilen genelgede, ayrıyeten Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu yönetimlerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı bildirildi.

“EN KISA MÜDDETTE TAMAMLANABİLECEKLERE ÖNCELİK”

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa müddette tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceğine dikkat çekilen genelgede, tasarruf önlemleri kapsamında zarurî haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacağı aktarıldı.

Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve tamirlere kıymet verileceği, vatandaşların acil gereksinimlerine ve iktisatta katma paha artışına direkt hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyeceği vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

“Bütün kuruluşların 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, üstte belirtilen konular ile 2023-2025 Periyodu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen öncelikleri, asılları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 5 Temmuz 2022 tarihli Yatırım Talepleri duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik tekliflerini acilen kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermelerini rica ederim.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.