Bayanlarda sistit neden olur? Sistit için ne yapmak gerekir? Sistit teşhisi nasıl konur?

Mide üzere mesane de içi boşken kasılabilme özelliğine sahip kese biçiminde bir organdır. İçinde sıvı yokken mesane duvarı kasları kısalıp kalınlaşarak mesanenin sağlam kalmasını sağlar. Böbreklerden çıkan idrar yolları mesaneye idrar taşıyarak bu yapının içinin sıvı ile dolmasına neden olur. Gelen sıvı ölçüsünün artması ile giderek genişleyen mesane, muhakkak bir sona ulaştığında idrara sıkışma sinyalleri üretir. Sistit neden olur? Sistit nasıl geçer? Sistit için konutta ne yapılır?

SİSTİT NEDİR?

Sistit, çoklukla idrar yolu enfeksiyonunun ikincil tesiri olarak ortaya çıkan mesanenin bir cins enfeksiyonudur. Bayanlarda daha fazla görülen sistit; ağrılı ve acılı geçebilir. Hafif sistit hadiseleri ekseriyetle birkaç gün içinde bizatihi iyileşebilmektedir. Fakat sık sık sistit geçiren bireylerin tertipli yahut uzun vadeli tedavi gereksinimleri olabilir. Sistite neden olan bakterilerin birçok sağlıklı bağırsak florasını oluşturur. İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük bir çoğunluğu bağırsakta bulunan ve idrar yoluna ulaşan bakterilerden kaynaklanmaktadır. Münasebetiyle hem tedavide hem de sistitin tekrarlamasını engellemede bu geçişi engellemek değerlidir. 

Sistit tedavisi ertelendiğinde enfeksiyon böbreklere ulaşarak önemli sıhhat meselelerine yol açabilir.

Havuza, denize girmek ya da soğukta kalmak sistit nedeni olmamakla birlikte sistite yatkınlığı olan şahıslarda kolaylaştırıcı bir etken olabilmektedir.

SİSTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

* İdrar yaparken yanma ve sızı (İdrar yaptıktan sonrada sürebilir),

* Sık idrara çıkma,

* Ağrının kasıklara ve makata yayılması,

* Ateş,

* Terleme,

* Yorgunluk,

* Kusma ve bulantı,

* İdrar bulanık, berbat kokulu olabilir.

* Cinsel alaka esnasında ağrı hissi olabilir.

SİSTİT NEDEN OLUR?

Farklı etkenler sistit nedenleri ortasında sayılabilmektedir. Fakat çoklukla sistit nedeni bakteriyeldir. Olağanda bağırsak ve sindirim sisteminde bulunan ve zararsız olan bakterilerin mesaneye ulaşması sistit nedeni olmaktadır. 

Sistite en çok Escherichia coli (E. coli) bakterisi yol açmaktadır.

Bakteriyel sistitin haricinde mesanenin ziyan görmesi yahut tahriş olması da sistit neden olabilir.

Genel olarak bakteriyel olmayan sistit nedenleri şu haldedir:

* İnterstisyel sistit: Ağrılı mesane sendromu olarak da bilinen İnterstisyel sistit mesanenin nedeni bilinmeyen kronik, steril inflamatuar bir hastalığıdır. Ekseriyetle bayanlarda görülen İnterstisyel sistit hastalığının teşhis ve tedavisi güç olabilmektedir. İnterstisyel sistit hastalığı enfeksiyon kaynaklı değildir lakin belirtileri mesane enfeksiyonunkiler üzere hissedilebilir.

* Bilhassa kemoterapi tedavisi olmak üzere kimi ilaçlar mesanenin iltihaplanmasına yol açarak sistite neden olabilir. Birebir halde radyasyon tedavisi de sistit nedenleri ortasında sayılabilir.

* İdrar sondası, mesane tüpü üzere uzun vadeli kateter kullanımları iltihaplanmaya neden olacak doku hasarına yol açarak sistite neden olabilir.

* Faal cinsel hayat sistit oluşma riskini artırmaktadır.

* Genital bölgenin paklığı. Bilhassa bayanlarda genital bölgenin geriden ön tarafa yanlışsız silinmesi sistite neden olabilir.

* Doğum denetimi için diyafram kullanmak.

* Mesane taşı, prostat bezinin büyümesi yahut hamilelik üzere nedenlerle mesanenin tam olarak boşaltılamadığı durumlar sistit nedenleri ortasında bulunabilir.

* Menopoz sürecinde östrojen eksikliği sistit nedeni olabilir.

* Diyabet hastalarının idrarındaki yüksek şeker düzeyleri, bakterilerin çoğalması için yeterli bir ortam sağlayabileceğinden sistite yer hazırlayabilir.

* Parfümlü sabun yahut köpük banyosu üzere tahriş edici kimyasal unsurları kullanmak sistit nedeni olabilir.

SİSTİT TEŞHİSİ NASIL KONULUR? 

Bir ürolog şikayetlerin tanımına ve testlere dayanarak teşhis koyabilir. Bu testler idrar tahlilleri, sistoskopi (özel bir aletle üretra ve mesanenin gözlenmesi) ve damar içi pylogram denilen özel bir röntgen çekimini kapsar. Bu tetkikler bilhassa enfeksiyona yer hazırlayan faktörleri araştırmak için yapılır. Enfeksiyona neden olan bakteriyi tanımlayabilmek için de idrar kültürü gerekebilir. Sistit çabucak ve uygun biçimde tedavi edilirse değerli bir hastalık değildir. Sistit ve altında yatan neden tedavi edilmezse, kronik ve insanı zayıf düşüren bir hale girer.

SİSTİT TEDAVİSİ NASILDIR?

Sistitin çoklukla bakteriyel kaynaklı olarak meydana gelmesi nedeniyle tedavinin birinci basamağını antibiyotik ilaçlar oluşturur. Altta yatan bir enfeksiyon durumu tespit edilememesi halinde ise sistit tedavisi lakin muhtemel nedenin bulunması ve ortadan kaldırılması ile gerçekleştirilebilir. 

Antibiyotik ilaçlardan hangisinin kullanılacağına karar vermede kişinin genel sıhhat durumu, mevcut bakteri tipi ve kültür sonuçları göz önünde bulundurularak karar verilir. Birinci sistit enfeksiyonunda antibiyotik tedavisinin başlangıcını takiben ekseriyetle 1-2 gün içerisinde güzelleşme meydana gelebilir. Bireylerin dikkat etmesi gereken bahis güzelleşmenin gerçekleşmiş olmasına karşın antibiyotik ilaçlarını reçetelendirdikleri müddet boyunca kullanmaya devam etmeleri gerektiğidir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda ise daha uzun müddetli ve daha güçlü antibiyotik tedavisine başvurulabilir. 

İnterstisyel sistit olgularında oluşan inflamasyonun altında yatan neden tam olarak anlaşılamadığı için “interstisyel sistit nasıl geçer” sorusuna verilebilecek net bir cevap yoktur. Bu olgularda oluşan şikayetlerin denetim altında tutulması ve kronik sistit tedavisi emeliyle çeşitli ilaçlara, mesane germe prosedürlerine (sisti yahut hudut stimülasyonu üzere uygulamalara başvurulabilir.  

Bu tedavi metotlarına ek olarak doktorların bilgisi ve önerisi dahilinde sistit nasıl geçer sorusuna karşılık niteliğindeki yapabileceğiniz sıvı tüketiminin artırılması, kafeinin mesaneyi tahriş edici özelliği olması nedeniyle kahve tüketiminin azaltılması, alt karın bölgesine sıcak su torbası uygulanması, dar kıyafet giyilmesinden kaçınmak ve yaban mersini suyu tüketimi üzere çeşitli uygulamalar da sistit şikayetlerinin hafifletilmesine katkı sağlayabilir. 

Üriner sistem (böbrekler ve idrar yolları) genel sıhhatiniz için hayli değerli beden yapılarıdır. Bedeninizde idrar yollarına dair oluşabilecek belirtileri gözlemlemeniz halinde, sıhhat kuruluşlarına başvurarak uzman tabiplerden takviye almanız önerilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.